Vil du at være elektriker i København ?

I elektrikerbranchen gælder der en del regler, såsom at el-firmaer – i mange tilfælde – skal have autorisation (tilladelse) for at kunne agere som elektriker. Dette er nødvendigt på grund af den store fare, der er forbundet med omgangen med strøm.

Uddannelse og autorisation inden for elektrikerfaget

For at må udføre visse former for elektrikerarbejde skal ens virksomhed have behørig autorisation, som udstedes af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Denne autorisation kan kun opnås, såfremt der er en faglig ansvarlig i virksomheden, som opfylder de gældende uddannelseskrav. Derfor er det vældig god idé at undersøge disse lovmæssige forhold, inden man starter op som eksempelvis ansvarsfuld elektriker i København.

Denne uddannelse til elektriker foregår på en erhvervsskole, hvor man kan vælge forskellige retninger. Disse er Installationsteknik, der tager fire år; Kommunikationsteknik, der tager fire og et halvt år; Bygningsautomatik, der også tager fire år; Styrings- og reguleringsteknik, der ligeledes tager fire og et halvt år; og sidst, men ikke mindst, El-montør, som tager to og et halvt år. Adgangskravet for at blive optaget på disse just nævnte uddannelsesretninger er blot en afsluttet folkeskoleeksamen eller lignende.

Vigtigheden af at vælge en faglært elektriker i København

Som omtalt ovenfor er det for det første decideret ulovligt at praktisere visse dele af elektrikerfaget uden tilladelse. Dernæst er det også meget farligt, da ukontrollerede strømudladninger kan forårsage store skader på kroppen og ens helbred i det hele taget, hvilket nok også er begrundelsen for det indførte krav om autorisation.

Grundet ovenstående kan det være nyttigt at konsultere det såkaldte Autorisationsregister, forinden man bestiller udførelse af elektrikerarbejde. Dette kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk), hvor man kan slå el-firmaer op og tjekke deres ret til at praktisere bemeldte erhverv. Ydermere kan man på hjemmesiden læse om, hvilke andre krav og procedurer elektrikervirksomheder skal opfylde, såsom egenkontrolsystem.