Pleje med personlighed

Der bliver ikke nødvendigvis opsat et statisk skema, som du dernæst er ophængt på i det næste lange stykke tid, tværtimod. Simpel teknologi tillader dig som borger at lave dine egne vagtplaner, som du sammen med dine hjælpere selv kan sætte rammerne for. Dermed er din stemme den vigtigste.

Ansvaret for din pleje kan overdrages fra kommunen til en privat virksomhed. Disse overtager alt det tunge papirarbejde, som du med garanti helst vil undvære i en besværet hverdag. Deres opgaver indebærer det juridiske papirnusseri såsom udbetaling af løn og opsætning af juridiske kontrakter til dine hjælpere.

Du kan som borger og bruger af BPA ligeledes modtage hjælp til oplæring indenfor specifikke opgaver af dine selv-ansatte hjælpere, ligesom du også kan modtage vejledning i forbindelse med opsætning af vagter og rådgivning indenfor forskellige valg, som du og dine hjælpere måtte imødekommen.

De praktiske forudsætninger kan alle sammen ordnes online, hvor et integrerbart system administrerer tidsplaner og arbejdstimer. Du kan som arbejdsgiver selv gå ind og redigere i disse, så de passer til dine behov indenfor et givent tidsrum. Du kan som borger også selv vælge at ansatte eller afskedige nye medarbejdere, såfremt du behøver flere hænder eller såfremt der opstår behov for at samarbejdet ophører.

Den borgerstyrede personlige assistance er personlig idet du selv sidder med beslutningsansvaret, da du bedst kender dine egne behov. Med andre ord bliver du med BPA ansvarlig for din egen hjemlige hjælp og pleje.